مهندسی صنایع | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی صنایع

توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
150000ریال
تصمیم گیری چند معیاره
220000ریال
الگوریتم های فراابتکاری
برنامه ریزی و زمانبندی تولید با رویکرد الگوریتم های فراابتکاری
200000ریال
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
150000ریال
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
150000ریال
هوش مصنوعی کاربردی
375000ریال
شیمی برای دانشجویان مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
195000ریال
فروش اینترنتی کتاب آموزش گام به گام MSP 2013 مایکروسافت پروجکت 2013
آموزش گام به گام MSP 2013
225000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
135000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
آموزش جامع AutoCAD پیشرفته
300000ریال
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال