مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

طراحي و شبيه سازي پروژه هاي پزشكي و مهندسي پزشكي با COMSOL
475000ریال
MATLAB 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
تشريح كامل مسايل استاتيك ويرايش هفتم
295000ریال
تشريح كامل مسايل طراحي اجزاء ماشين شيگلي ويرايش دهم
375000ریال
مدل سازي، مونتاژ و نقشه كشي با SolidWorks 2017
علی محموی
450000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
250000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد اول
250000ریال
آموزش گام به گام Abaqus
300000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
تصویر کتاب آموزشی مدل سازی مهندسی با COMSOL
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
105000ریال
powermill
ماشین کاری با PowerMILL - بر اساس تمرین های کاربردی
375000ریال