مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

پاورمیل 2018
ماشين كاري با PowerMILL بر اساس تمرين هاي كاربردي با تغييرات 2018
شرکت Delcam
450000ریال
مرجع کامسل پزشکی
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي پزشكي و مهندسي پزشكي با COMSOL
475000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
795000ریال
حل استاتیک
تشريح كامل مسايل استاتيك ويرايش هفتم
395000ریال
حل شیگلی ویرایش دهم
تشريح كامل مسايل طراحی اجزاء ماشين شيگلي ويرايش دهم
795000ریال
مدل سازي، مونتاژ و نقشه كشي با SolidWorks 2017
450000ریال
مدیریت خطوط لوله 1
مديريت طراحی و اجراي پروژه های خطوط لوله جلد اول
350000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
350000ریال
آموزش گام به گام Abaqus
550000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
مرجع کاربردی کامسول
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
حل هیدرولیک کانالهای باز
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
150000ریال