مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

مدیریت خطوط لوله 1
مديريت طراحی و اجراي پروژه های خطوط لوله جلد اول
350000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
350000ریال
آموزش گام به گام Abaqus
300000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
مرجع کاربردی کامسول
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
حل هیدرولیک کانالهای باز
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
150000ریال
powermill
ماشین کاری با PowerMILL - بر اساس تمرین های کاربردی
شرکت Delcam
375000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
350000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال
پکیج های حرارتی
پکیج های حرارتی
150000ریال
مرجع کاربردی ادمز
طراحی و تحلیل مکانیزم ها و سیستم های مکانیکی با Adams View/Car
امین حیطه
325000ریال
طراحی با Inventor
طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor
575000ریال