مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
300000ریال
مدلسازی و تحلیل با انسیس
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
350000ریال
دینامیک و ارتعاشات در متلب
مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB
395000ریال
هوش مصنوعی کاربردی
هوش مصنوعی کاربردی
1750000ریال
شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
495000ریال
طراحی و تولید با NX7
آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7
190000ریال
شبیه سازی در مهندسی مکانیک با نرم افزار Abaqus
375000ریال
مبدل حرارتی
طراحی مبدل های حرارتی به همراه Aspen B-JAC
275000ریال
مرجع نرم افزار ADAMS - ویرایش دوم
مرجع کاربردی ADAMS - ویرایش دوم
395000ریال
تشریح کامل مسایل انتقال حرارت - ویرایش دهم
375000ریال
آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact.forming
450000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال