مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
295000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی با کمک نرم افزار DEFORM
575000ریال
حل ترمودینامیک جلد دوم - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک2 ویرایش هفتم
795000ریال
تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین شیگلی ویراست نهم
335000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
حل ترمودینامیک جلد اول - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) -ویرایش هفتم
675000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
465000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
350000ریال
مرجع کاربردی آباکوس
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال