مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
حل ترمودینامیک جلد اول - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) -ویرایش هفتم
150000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
465000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
350000ریال
مرجع کاربردی آباکوس
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
حل ارتعاشات رائو ج اول
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد اول
s Rao
490000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
المان محدود در متلب
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
350000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
150000ریال
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
60000ریال
انتقال قدرت اتوماتیک
150000ریال