مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
المان محدود در متلب
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
450000ریال
تشریح مسائل اصول هیدرولوژی کاربردی
150000ریال
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
60000ریال
انتقال قدرت اتوماتیک
150000ریال
حل مسائل و تمرین های نظری مبانی احتمال شلدون راس (ویراست دوم)
75000ریال
حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد دوم)
140000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
45000ریال
تشریح کامل مسائل استاتیک (ویرایش ششم)
990000ریال
تشریح کامل مسائل دینامیک (ویرایش ششم)
990000ریال