مهندسی برق و الکترونیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی برق و الکترونیک

simccape
مرجع کاربردی MATLAB Simscape Multibody
395000ریال
یادگیری عمیق با متلب
یادگیری عمیق با MATLAB
phil kim
175000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 18
375000ریال
LabVIEW برای همه
LabVIEW برای همه
John Essick
495000ریال
مقدمه‌ای بر متلب
مقدمه‌ای بر MATLAB و کاربردهای آن
295000ریال
روشهای شناسایی مواد
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد (نانوساختارها، فلزات و پلیمرها) - ویرایش دوم
350000ریال
آموزش ADS
طراحی و شبیه‌سازی الکتریکی با ADS
شرکت Keysight
375000ریال
مرجع کامسل پزشکی
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي پزشكي و مهندسي پزشكي با COMSOL
475000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
375000ریال
مرجع کامسول برق و فیزیک
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي برق و فيزيك با COMSOL
475000ریال
حل تشريحي مسايل طراحي ديجيتال (مدار منطقي)
150000ریال
مدارهاي الكترونيكي - الكترونيك 1
مباني الكترونيك (مدارهاي الكترونيكي - الكترونيك 1)
175000ریال