مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

تشريح كامل مسايل مقاومت مصالح 2
295000ریال
تشريح كامل مسايل مقاومت مصالح 1
295000ریال
تشريح كامل مسايل مكانيك خاك
175000ریال
Civil 3D 2017
راه سازي و نقشه برداري با Civil 3D 2017 (به همراه فیلم آموزشی پروژه)
Eric Chappell
350000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
250000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد اول
250000ریال
مرجع كاربردي (Tekla Structures (XSTEEL
300000ریال
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي عمران با COMSOL
475000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
تری دی مکس 2017
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2017 برای عمران و معماری
375000ریال
آموزش كاربردي Anadelta Tessera در پروژه هاي راهسازي
حسن ذوقي
240000ریال
فروش اینترنتی کتاب آموزش مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2017 برای عمران و معماری
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2017 برای عمران و معماری
425000ریال