مهندسی عمران | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی عمران

Civil 3D 2017
راه سازي و نقشه برداري با Civil 3D 2017 (به همراه فیلم آموزشی پروژه)
Eric Chappell
350000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد دوم
250000ریال
مديريت طراحي و اجراي پروژه هاي خطوط لوله جلد اول
250000ریال
مرجع كاربردي (Tekla Structures (XSTEEL
300000ریال
طراحي و شبيه سازي پروژه هاي مهندسي عمران با COMSOL
475000ریال
مرجع كامل ANSYS
550000ریال
تری دی مکس 2017
مرجع کامل Autodesk 3ds Max 2017 برای عمران و معماری
375000ریال
آموزش كاربردي Anadelta Tessera در پروژه هاي راهسازي
حسن ذوقي
240000ریال
فروش اینترنتی کتاب آموزش مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2017 برای عمران و معماری
مرجع کامل Autodesk AutoCAD 2017 برای عمران و معماری
425000ریال
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
105000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
350000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال