برنامه‌نویسی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

برنامه‌نویسی

ASP.NET با #C
مرجع کاربردی ASP.NET 4 به زبان #C
95000ریال
مبانی بلوتوث برای برنامه نویسان
70000ریال
مرجع کاربردی Android برای برنامه نویسان
150000ریال
مرجع کاربردی jQuery
200000ریال
شبیه سازی و تحلیل سیستم های مخابراتی دیجیتال با استفاده از MATLAB
85000ریال
شروع کار با SQL Server 2005 برای برنامه نویسان مبتدی تا حرفه ای
100000ریال
محاسبات نرم در متلب
محاسبات نرم در MATLAB
575000ریال
WPF زیر ساخت نوین طراحی در ویندوز به زبان #C
350000ریال
مرجع کامل برنامه نویسی پردازش تصویر در C
150000ریال
آموزش برنامه نویسی ArcObjects در محیط VBA
350000ریال
به کارگیری عملی XML در محیط های برنامه نویسی
50000ریال
آغاز برنامه نویسی با #F
85000ریال