عمومی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

عمومی

اکسس 2016
خودآموز تصويري Access 2016 (تمام رنگی)
Paul McFedries
350000ریال
مجموعه سوالات طبقه‌بندی شده مصاحبه حضوری
105000ریال
مرجع تصویری Word 2016
خودآموز تصویری Word 2016 (تمام رنگی)
Elaine Marmel
350000ریال
مرجع تصویری پاورپوینت 2016
خودآموز تصویری PowerPoint 2016 (تمام رنگی)
Barbara Boyd
350000ریال
اکسل 2016 تصویری
خودآموز تصویری Excel 2016 (تمام رنگی)
350000ریال
مرجع کامل اکسل 2016
مرجع کامل Excel 2016
495000ریال
مرجع کامل فتوشاپ
خودآموز تصویری Adobe Photoshop CC (تمام رنگی)
395000ریال
اصول یاددهی و یادگیری در علوم
اصول یاددهی و یادگیری در علوم تجربی
150000ریال
يك لحظه به من گوش كنيد
95000ریال
آموزش کامپیوتر
الفباي كامپيوتر (تمام رنگی)
395000ریال
Excel فرمول ها و توابع
Ken Bluttman
250000ریال
پکیج های حرارتی
پکیج های حرارتی
100000ریال