مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

مدیریت خطوط لوله 1
مدیریت طراحی و اجرای پروژه های خطوط لوله - جلد اول
350000ریال
مدیریت طراحی و اجرای پروژه های خطوط لوله - جلد دوم
350000ریال
مرجع کاربردی کامسول
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
225000ریال
مدلسازی محاسباتی با متلب
مدل‌‎سازی محاسباتی در مهندسی با MATLAB
160000ریال
حل راکتور لونشپیل
تشریح کامل مسایل طراحی راکتورهای شیمیایی (1)
200000ریال
آموزش کاربردی فلوئنت
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYS FLUENT
375000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
250000ریال
فلوئنت و گمبیت برای مهندسی شیمی
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
495000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
300000ریال
راهنمای زبان انگلیسی دانشجویان مهندسی شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی شیمی
275000ریال
شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
495000ریال
دیکشنری مهندسی شیمی
فرهنگ جامع واژگان و اصطلاحات مهندسی شیمی، نفت، گاز، پتروشیمی، پلیمر، نانو و زیست فناوری - انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی
550000ریال