مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

مبدل حرارتی
طراحی مبدل های حرارتی به همراه Aspen B-JAC
700000ریال
تشریح کامل مسایل انتقال حرارت - ویرایش دهم
850000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
295000ریال
اصول بنیانی فناوری غشایی
950000ریال
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان شیمی
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی
275000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی
160000ریال
مدل سازی ریاضی زیست حسگر
200000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال
حل ترمودینامیک جلد اول - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) - ویرایش هفتم
900000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
465000ریال