مهندسی شیمی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی شیمی

مرجع کاربردی آباکوس
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
120000ریال
جداسازی های زیستی
375000ریال
کاربرد روش های عددی در مهندسی شیمی
78000ریال
حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد دوم)
140000ریال
تشریح کامل مسائل انتقال گرما (جلد اول)
165000ریال
تاریخچه اندازه گیری و کالیبراسیون تجهیزات ابعادی
45000ریال
الگوریتم های ژنتیک در MATLAB
120000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد دوم)
1390000ریال
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (جلد اول)
650000ریال
محاسبات سرانگشتی خطوط لوله (جلد اول)
50000ریال