مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی

اتوکد کاربردی
راهنمای کاربردی AutoCAD
80000ریال
توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
150000ریال
ویندوز 10
مرجع کوچک کلاس آموزشی Windows 10
150000ریال
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی JavaScript
100000ریال
برنامه نویسی با R
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی R
margot tollefson
150000ریال
اندروید API
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Android API
onur cinar
150000ریال
آموزش تولید اپلیکیشن با Swift
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Swift
Matthew Campbell
100000ریال
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی CSS
Mikael olsson
75000ریال
پی اچ پی
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی PHP
Mikael olsson
75000ریال
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی ++C
Mikael olsson
75000ریال
برنامه نویسی #C
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی #C
Mikael olsson
75000ریال
برنامه نویسی جاوا
مرجع کوچک کلاس برنامه نویسی Java
Mikael olsson
50000ریال