مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

مدیریت خطوط لوله 1
مدیریت طراحی و اجرای پروژه های خطوط لوله - جلد اول
850000ریال
مدیریت طراحی و اجرای پروژه های خطوط لوله - جلد دوم
850000ریال
آموزش گام به گام Abaqus
1050000ریال
مرجع کامل ANSYS بر پایه تمربن‌های کاربردی مکانیک و عمران
1500000ریال
مرجع کاربردی کامسول
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
1200000ریال
حل هیدرولیک کانالهای باز
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
450000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
1250000ریال
powermill
ماشین کاری با PowerMILL - بر اساس تمرین های کاربردی
شرکت Delcam
375000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
950000ریال
پکیج‌های حرارتی
پکیج‌های حرارتی
500000ریال
مرجع کاربردی ادمز
طراحی و تحلیل مکانیزم ها و سیستم های مکانیکی با Adams View/Car
امین حیطه
850000ریال
طراحی با Inventor
طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor
1500000ریال