مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

مدیریت خطوط لوله 1
مدیریت طراحی و اجرای پروژه های خطوط لوله - جلد اول
350000ریال
مدیریت طراحی و اجرای پروژه های خطوط لوله - جلد دوم
350000ریال
آموزش گام به گام Abaqus
1050000ریال
مرجع کامل ANSYS بر پایه تمربن‌های کاربردی مکانیک و عمران
550000ریال
مرجع کاربردی کامسول
مدل سازی مهندسی با COMSOL (ویرایش دوم)
1200000ریال
حل هیدرولیک کانالهای باز
تشریح مسائل هیدرولیک کانال های باز
150000ریال
مرجع کاربردی انسیس 16
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS APDL
350000ریال
powermill
ماشین کاری با PowerMILL - بر اساس تمرین های کاربردی
شرکت Delcam
375000ریال
انسیس ورکبنچ
طراحی، شبیه سازی و تحلیل با ANSYS Workbench
295000ریال
پکیج‌های حرارتی
پکیج‌های حرارتی
150000ریال
مرجع کاربردی ادمز
طراحی و تحلیل مکانیزم ها و سیستم های مکانیکی با Adams View/Car
امین حیطه
325000ریال
طراحی با Inventor
طراحی کاربردی با نرم افزار Inventor
575000ریال