مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

مرجع پیشرفته SolidWorks
مرجع پیشرفته SolidWorks
1500000ریال
سیموفکت welding
آموزش جامع جوشکاری با نرم افزار Simufact.welding
1200000ریال
آموزش کاربردی فلوئنت
دینامیک سیالات محاسباتی کاربردی با ANSYS FLUENT
850000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
750000ریال
فلوئنت و گمبیت برای مهندسی شیمی
تحلیل کاربردی با Fluent & Gambit برای مهندسی شیمی
آرش مراحل
1200000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
850000ریال
مدلسازی و تحلیل با انسیس
مدل سازی و تحلیل پیشرفته با استفاده از ANSYS
850000ریال
دینامیک و ارتعاشات در متلب
مباحث کاربردی دینامیک و ارتعاشات با MATLAB
850000ریال
هوش مصنوعی کاربردی
هوش مصنوعی کاربردی
2100000ریال
شیمی مهندسی
شیمی برای دانشجویان مهندسی (با رویکرد فناوری های نوین)
N krishnamurthy
495000ریال
طراحی و تولید با NX7
آموزش جامع طراحی و تولید با نرم افزار Unigraphics NX7
650000ریال
شبیه سازی در مهندسی مکانیک با نرم افزار Abaqus
375000ریال