مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

مرجع نرم افزار ADAMS - ویرایش دوم
مرجع کاربردی ADAMS - ویرایش دوم
395000ریال
تشریح کامل مسایل انتقال حرارت - ویرایش دهم
1250000ریال
آموزش جامع شکل دهی با نرم افزار Simufact.forming
450000ریال
comsol
مدل سازی مهندسی با COMSOL
180000ریال
مرجع کاربردی AutoCAD
350000ریال
مرجع کاربردی SolidWorks
250000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
295000ریال
شبیه سازی به کمک نرم افزار DEFORM
شبیه سازی با کمک نرم افزار DEFORM
575000ریال
حل ترمودینامیک جلد دوم - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (2) - ویرایش هفتم
1650000ریال
تشریح کامل مسایل طراحی اجزای ماشین شیگلی ویراست نهم
335000ریال
راهنمای MATLAB برای همه!
راهنمای MATLAB برای همه!
250000ریال
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد - ویرایش اول
130000ریال