مهندسی مکانیک | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مهندسی مکانیک

حل ترمودینامیک جلد اول - ویرایش هفتم
تشریح کامل مسائل اصول ترمودینامیک (1) - ویرایش هفتم
1350000ریال
مدارهای الکتریکی نلسون جلد دوم
مدارهای الکتریکی (2)
465000ریال
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد دوم
350000ریال
مرجع کاربردی آباکوس
مرجع کاربردی نرم افزار Abaqus (همراه با حل مسائل پلاستیسیته و الاستیسیته)
300000ریال
حل ارتعاشات رائو ج اول
تشریح کامل مسایل ارتعاشات مکانیکی جلد اول
s Rao
1650000ریال
نرم افزارهای تخصصی مهندسی آب
120000ریال
المان محدود در متلب
برنامه نویسی روش المان محدود در MATLAB
950000ریال
تشریح مسایل اصول هیدرولوژی کاربردی
150000ریال
راهنمای عیب یابی قطعات تزریقی پلاستیک
120000ریال
انتقال قدرت اتوماتیک
150000ریال
حل مسائل و تمرین های نظری مبانی احتمال شلدون راس (ویراست دوم)
75000ریال
حل سیالات
تشریح کامل مسائل مکانیک سیالات (شیمز)
180000ریال