مدیریت | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مدیریت

MATLAB براي همه!
1800000ریال
تحلیل داده‌های آماری با SPSS 24
Keith McCormick
1350000ریال
Excel فرمول ها و توابع
Ken Bluttman
850000ریال
توسعه چابک نرم افزار
توسعه چابك نرم افزار Agile Software Development
stephen Haunts
300000ریال
تصمیمگیری چندمعیاره
تصمیم گیری چند معیاره
750000ریال
کامفار
تحلیل و امکان سنجی طرح های اقتصادی با COMFAR
رضا خسروی
850000ریال
endnote
مدیریت مراجع در مقاله ها و پایان نامه ها با EndNote
850000ریال
آموزش ام اس پی 2013
آموزش گام به گام MSP 2013
225000ریال
اخلاق مهندسی
نانوشته هایی در اخلاق مهندسی
500000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد دوم
125000ریال
تشریح کامل مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت جلد اول
105000ریال
عبور از البرز
عبور از البرز (کند و کاوی در مسایل توسعه پایدار ایران)
1250000ریال