مدیریت | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

مدیریت

تصمیم گیری چندمعیاره
تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
100000ریال
مرجع کامل Minitab 16
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab
350000ریال
ام اس پی 2010
آموزش گام به گام MS Project 2010
165000ریال
مدیریت سرور
مدیریت سرور Server Management به صورت ساده، گویا و مصور
60000ریال
مرجع کاربردی Primavera 6 نرم افزار برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه
450000ریال
راهنمای کاربردی انتقال پروژه از P3 به P6
30000ریال
اصول FMEA
30000ریال
مدیریت ریسک پروژه با استفاده از PertMaster
خدیجه جدا
2000000ریال
آموزش جامع برنامه ریزی و کنترل پروژه با Microsoft Project 2010
135000ریال
فناوری عامل در تجارت الکترونیک
950000ریال
آموزش طراحی، ساخت و مدیریت جوامع مجازی توسط php BB3
500000ریال
مدیریت ریسک پروژه
1300000ریال