علوم پایه | نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

علوم پایه

هیدرولوژی آب زیر زمینی- جلد اول
هیدرولوژی آب زیر زمینی - جلد اول (ویرایش دوم)
550000ریال
طراحی آزمایشات
آموزش کاربردی طراحی آزمایش‌ها (DOE) با کمک نرم‌افزار
J P Lahey
325000ریال
الگوریتم‌های ژنتیک در متلب
الگوریتم‌های ژنتیک در MATLAB - ویرایش دوم
275000ریال
کنترل کیفیت و تحلیل آماری با Minitab 18
375000ریال
روشهای شناسایی مواد
روش های شناسایی و مشخصه یابی مواد (نانوساختارها، فلزات و پلیمرها) - ویرایش دوم
350000ریال
اصول یاددهی و یادگیری در علوم
اصول یاددهی و یادگیری در علوم تجربی
150000ریال
نرم‌افزار R
داده‌‌کاوی کاربردی با R
250000ریال
متلب 2016
MATLAB 2016 براي همه!
795000ریال
آموزش كاربردي ArcGIS (پيشرفته)
250000ریال
آموزش ArcGIS مقدماتی
آموزش كاربردي ArcGIS (مقدماتي)
250000ریال
هیدرولوژی آب زیرزمینی ج 2- تاد
هیدرولوژی آب زیرزمینی - جلد دوم
David Keith Todd
550000ریال
روشهای حل عددی با متلب
روش های حل عددی با استفاده از MATLAB
250000ریال