نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

ترنج

3342008
سمنان

سمنان - بلوار مولوی – شماره 202

علامه

3357698-3341669-0411
تبریز

تبریز - خیابان امام - فلکه دانشگاه - اول خیابان دانشگاه

شایسته

5561961-0411
تبریز

تبریز - خیابان امام – رو به روی سه راه طالقانی

فروشگاه مرکزی فروزش

5530792- داخلی 3
تبریز

تبریز - خیابان امام – سه راه طالقانی – ساختمان جام جم – طبقه اول

تختی

6243082-0482
بوکان

بوکان - خیابان انقلاب – جنب مخابرات

دانش جو

8378020-8378010-0811
همدان

همدان - اول خیابان مهدیه

پویا

2257327-0511
مشهد

مشهد - خیابان سعدی – بازارچه کتاب پلاک 21

جهاد دانشگاهی

8829589-0511
مشهد

مشهد - میدان آزادی – نبش دانشگاه

درخشش

22519230-0511
مشهد

مشهد - فلکه سعدی – بازارچه کتاب

کتاب فروشی مهر سینا

2224579-2240506
مشهد

مشهد - خیابان سعدی – پاساژ مهتاب – انتشارات مهر سینا