نشر دانشگاهی كيان

ورود اعضا

میلان افزار

7670807-0511
مشهد

مشهد - بلوار سجاد – پاساژ پردیس

مانا

2233960-2241457
مشهد

مشهد - فلکه سعدی – پاساژ مهتاب – طبقه دوم

پژوهش

3235308-0111
بابل

بابل - خیابان دکتر شریعتی – رو به روی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی

جلالی

2222127-0171
گرگان

گرگان - میدان شهرداری – خ امام خمینی – کوچه آفتاب 20

جهاد دانشگاهی

2220603-0281
قزوین

قزوین - خیابان جنوبی – نبش چهار راه شهرداری – طبقه فوقانی – داروخانه شیدایی

کتاب سرای همتی

2220866-2810191-0281
قزوین

قزوین - خیابان فردوسی

علامه جعفری

3788058-0281
قزوین

قزوین - انتهای بلوار نخبگان – دانشگاه آزاد اسلامی – فروشگاه کتاب علامه جعفری

شهر کتاب

34493976-026
کرج

کرج - خیابان بهشتی – به سمت میدان سپاه – بعد از زیر گذر – سمت راست

مهندسین

2255832-2228671 -0121
آمل

آمل - خیابان فرهنگ – جنب بانک سپه مرکزی

شهر کتاب

2241155-0121
آمل

آمل – خیابان هراز – آقتاب 40 – رو به روی زندان